DESCRIEREA PROIECTULUIAcest proiect, prin activitățile pe care și le propune și rezultatele pe care le va obține, va duce la sporirea vizibilității și a prestigiului liceului, la creșterea atractivității învățământului tehnic în rândul elevilor, la scăderea ratei abandonului școlar și la creșterea șanselor de integrare pe piața muncii din țară și din UE a absolvenților noștri.
Obiectivele proiectului nostru sunt:
  • susținerea dezvoltării profesionale a cadrelor didactice prin folosirea resurselor TIC și social-media în procesul instructiv-educativ (indicatori cantitativi: 8 cadre didactice din grupul țintă vor obține certificat internațional de competențe, beneficiari indirecți: alte 42 cadre didactice din școală, 930 elevi/ indicatori calitativi: elaborarea de programe în decizia școlii, în domeniul TIC , motivarea elevilor pentru învățare și promovarea unor relații socio-profesionale mai puternice la nivel de clasă prin crearea unui mediu activ și atractiv în clasă, septembrie 2019);
  • dezvoltarea competențelor și abilităților cheie ale cadrelor didactice în ce privește incluziunea în educație în scopul conștientizării nevoilor și comportamentelor emoționale specifice elevilor din ziua de azi (indicatori cantitativi: 8 cadre didactice din grupul țintă vor obține certificat internațional de competențe, beneficiari indirecți: alte 42 cadre didactice din școală, 446 elevi/ indicatori calitativi: reducerea cu 50% a numărului de cazuri cu comportament deviant sau de violență școlară, elaborarea unui ghid de punere în practică a metodelor de combatere a fenomenelor de violenţă şcolară, începând din septembrie 2018);
  • îmbunătățirea competențelor lingvistice (indicatori: 16 cadre didactice din grupul țintă, 2018-2019)
  • creșterea gradul de conștientizare a cadrelor didactice despre cultura europeană și cetățenia europeană, prin încurajarea multiculturalismului, coeziunii sociale și adaptarea strategiilor de predare-evaluare la practicile europene în domeniul educației (indicatori cantitativi : 16 cadre didactice din grupul țintă, beneficiari indirecți: alte 42 cadre didactice din școală, 930 elevi / indicatori calitativi: dezvoltarea rețelei parteneriale în vederea derulării de proiecte educaționale, expertiză în educație, schimb de bune practici, derularea de proiecte educaționale pe platforma eTwinning, integrarea școlii în comunitatea The SchoolEducationGateway, realizarea de contacte în vederea derulării de noi proiecte Erasmus+, 2019-2020).

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu